Zasedanja

Zasedanje 16:
Valposciavo oblikuje svojo trajnostno prihodnost Multisektoralni in participativni pristopi regije gostiteljice k integralnemu prostorskemu razvoju

Zasedanje 17:  ---

Zasedanje 18:
Od starega k novemu - povezovanje ljudi, recikliranje znanja, ustvarjanje dodane vrednost v gorskih občinah

Kako lahko starejši, mlajši, priseljenci, domačini in sezonski obiskovalci živijo skupaj, bolje, v Alpah

Zasedanje 19:
Mladi v Alpah
Novo tolmačenje tradicionalnega znanja z vzgojo in inovacijo kot ključ za trajnostni razvoj v gorskih regijah

Zasedanje 20:
Čezalpski tovorni promet: Nove rešitve za stare izzive?Kako lahko vzpostavimo trajnosten in okolju prijazen čezalpski prometni sistem?

Zasedanje 21:
Modelni projekt "Sinergije v podeželskem prostoru"

Kako bi lahko širili inovacije in multisektorsko sodelovanje v podeželskem prostoru?

Zasedanje 22:
Vračanje k preteklosti: Perspektive za trajnostni razvoj
Prispevek etnološkega in zgodovinskega znanja k inovativnim raziskavam in kreativnim načrtom

Zasedanje 23:
Trajnostni znak za hribovsko gorska obmocja: Zelena snežinka

Zasedanje 24:
Energetsko ucinkovite stavbe in naselja

Zasedanje 25:
Svetleče Alpe -Svetlobno onesnaženje v Alpah
Izkušnje, konflikti in vizije za prihodnost

Zasedanje 26:
Regionalni menedžerji - arhitekti regij
Izkušnje iz 4 letne nove regionalne politike v Švici.

Zasedanje 27:
Alpske krajine prihodnosti: Ali postavljamo svoje vizije na kocko?

Ledine, novi viri, turistična infrastruktura … sondirajte svoje vizije alpskih krajin v 3D-animaciji, kjer lahko sodelujete

Zasedanje 28:
Doseljevanje - nov potencial za podeželske regije v Alpah?
Pozitivna vloga novih priseljencev: Primeri dobre prakse s področja javnih služb, strokovnega znanja in kulturne raznolikosti

Zasedanje 29:
Alpinizem med zabaviščnim parkom in podnebnimi spremembami
CAA-kviz o Alpah

Zasedanje 30:
Postopki kmetijske rabe za ohranitev biotske raznovrstnosti in odpiranje kulturne krajine