Ponedeljek, 23. september

14:00 – 17:00

Ekskurzija dobrodošlice – Brezmejno

 Gorizia – Nova Gorica

Organizira: Posoški razvojni center

Lokacija: Gorica – Nova Gorica

Kratek opis: Ekskurzija dobrodošlice bo udeležence in udeleženke simbolno popeljala med dvema državama in dvema mestoma, ki sobivata na meji. Tako blizu, vendar tako različni … Gorica na italijanski in Nova Gorica na slovenski strani. V okviru vodenega ogleda s kolesi, s postanki ob ključnih točkah v obeh mestih bo vsakdo lahko prepoznal in doživel značilnosti, razlike ter podobnosti na obeh straneh meje skupnega območja, ki ga bomo proslavili kot Evropsko prestolnico kulture GO! 2025. 

Praktične informacije

Jezik: angleščina

Udeležba: največ 30 oseb

Oprema: oprema za dež

Tema: Kakovost življenja

14:00 – 17:00

Spremljevalni dogodek

Spremljevalni dogodek

Organizira: ESPON kontaktna točka v Sloveniji
Lokacija: Hotel Perla, soba Pinta 1

Kratek opis: Na dogodku bodo predstavljene praktične izkušnje uporabe orodja živih laboratorijev TQoL v alpski regiji. Živi laboratoriji so bili organizirani v okviru teritorialnega projekta ESPON in projekta Alpski Kompas: mladi za kakovostno življenje v Alpah (CIPRA Slovenija). Na dogodku bomo s povabljenimi strokovnjaki in strokovnjakinjami razpravljali o pridobljenih izkušnjah in možnostih vključevanja metode živih laboratorijev v trenutne načrtovalske aktivnosti in procese. 

Praktične informacije

Jezik: angleščina

Udeležba: največ 40 oseb

18:00

Alpski večer

Organizira: GO! 2025 in AlpskiTeden

Lokacija: Xcenter Nova Gorica

Kratek opis: Okrogla miza o sodobnih okoljskih izzivih v družbenem okviru, ki mu bo sledila pijača dobrodošlice in alpski sprejem z bifejem. 

Udeležence in udeleženke spodbujamo, da s seboj prinesejo lokalno hrano/pijačo, ki bi jo delili z drugimi udeleženci in udeleženkami dogodka; namen je, da praznujemo raznolikost kulinarične kulture v Alpah.

Torek, 24. september

08:30 – 09:00

Registracija – kava

09:00 – 10:30

Otvoritev in osrednja predavanja

  1. Osrednje predavanje
    Biofizične, ekonomske, tehnološke in družbene omejitve blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam

Predavateljica: Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe – IPCC. Velja za pionirko raziskav o podnebnih spremembah v Sloveniji, s posebnim poudarkom na posledicah podnebnih sprememb v kmetijski proizvodnji.

Povišanje temperatur, spreminjajoči se padavinski režimi ter vedno bolj intenzivne in pogoste naravne nesreče bodo vplivali na krajine in okoljske procese v alpskem okolju, na alpsko gospodarstvo in družbo. Če želimo v kontekstu podnebnih sprememb omogočiti trajnostni razvoj alpskega območja, so potrebna prizadevanja tako pri blaženju kot pri prilagajanju podnebnim spremembam. Skrbniki in skrbnice za varstvo narave, turistične dejavnosti, lokalne skupnosti so že udejanjili ali predlagajo vrsto strategij blaženja in prilagajanja. Strategije nekaterih deležnikov in deležnic se dopolnjujejo, medtem ko druge pomenijo potencialne vire nestrinjanja. Na žalost obstaja možnost, da imajo strategije blaženja in prilagajanja biofizične, ekonomske, tehnološke in družbene omejitve. 

2. osrednje predavanje
Dejansko je v naših rokah – Optimistična refleksija o biotski raznovrstnosti

 

Predavateljica: Serena Arduino, predsednica CIPRE International, organizacije opazovalke pri Posvetovalnem odboru za alpsko biotsko raznovrstnost in Akcijskih skupinah EUSALP o zeleni infrastrukturi ter virih v okolju in kulturi.

Pogled na upravljanje biotske raznovrstnost iz globalne, evropske in alpske ravni. Pogled nazaj na zadnjih dvajset let in izgledi za naslednjih dvajset let, ki so jih sooblikovala dejstva in mnenja ključnih akterjev in akterk znotraj biotske raznovrstnosti, od civilne družbe do institucij. Pogled nepopravljivega optimista.

3. osrednje predavanje
Ekonomija javnega dobra – gospodarski model za dobro kakovost življenja

 

Predavatelj: Christian Felber, avtor, univerzitetni predavatelj, začetnik »Ekonomije javnega dobra« in »Zadružništva za javno dobro«, Avstrija

Namen trenutnega gospodarskega sistema je dobiček, prihodek in neomejena rast bruto domačega proizvoda. Trenutno se razvijajo alternative temu netrajnostnemu in nečloveškemu modelu, ki so usmerjene v prihodnost. Ena od teh je ekonomija javnega dobra (EJD). Pri merjenju kakovosti življenja je treba upoštevati dobrobit vseh in tudi narave: tukaj EJD ponuja proizvod skupnega dobrega (makro gospodarstvo) in bilanco skupnega dobrega (upravljanje poslovnega sveta). Kako lahko te instrumente uporabimo v prihodnosti ter jih vključimo v procese političnega odločanja?

 

10:30 – 11:00

10:30–11:00 Odmor za kavo

11:00 – 12:00

Pogled nazaj, skok naprej

Udeleženci in udeleženke: Matej Ogrin (predsednik CIPRE Slovenija), Christina Bauer (vodja organa upravljanja, Interreg program Območje Alp), Ingrid Fischer (predsednica društva Alpsko mesto leta), Nina Seljak (Nacionalna koordinacija za makroregionalne strategije EU), Miha Kobal (lokalni kmetovalec iz Posočja), Jacqueline Hillmann (mlada ženska, ki dela v gorski občini Balderschwang), Chiara Sesti (članica mladinskega sveta CIPRE). Moderacija: Claire Simon (Val&Monti).

Kratek opis: Od transnacionalnih organizacij do lokalnih kmetovalcev in kmetovalk se bodo udeleženci in udeleženke te okrogle mize poglobili v razvoj krajine, kjer se dogajajo življenje, delo in aktivnosti v Alpah. Pridružite se nam ob razmišljanju o dveh desetletjih transformacije: kako se je spremenilo življenje v Alpah? Katere pozitivne razvoje in pobude so udeleženci in udeleženke doživeli na svojem področju delovanja in kje vidijo možnosti za izboljšave? Ta dialog bo ponudil vpoglede, navdih in poziva k aktivnostim v smeri prihodnosti, ki bo omogočila življenje v Alpah, vredno človeka in vseh ostalih vrst.

12:00 – 12:30

Uvod v popoldanske sekcije / ekskurzije

12:30 – 14:00

Kosilo

14:00 – 18:00

Ekskurzije

1. ekskurzija
Podnebne spremembe in izzivi v Vipavski dolini

Vodja ekskurzije: Adrijana Perkon (Univerza na Primorskem, Oddelek za geografijo)

Kratek opis: Ekskurzija v Vipavsko dolino se bo osredinila na posledice podnebnih sprememb, ki jih v bistveni meri zaznavamo v kmetijstvu, eni od glavnih gospodarskih dejavnosti v dolini (vinogradništvo in sadjarstvo). Pridružite se nam pri obisku pregrade oziroma vodnega zajetja Vogršček, kraških izvirih reke Vipave in na kmetiji. Imeli bomo priložnosti spoznati njihove izkušnje pri spopadanju s posledicami podnebnih sprememb in okusili bomo nekaj okusnih lokalnih proizvodov.

Praktične informacije

Jezik: angleščina

Udeležba: največ 30 oseb

Oprema: pohodni čevlji, oprema za dež

Prispevek: 10 EUR

Teme: Podnebje, biotska raznovrstnost

2. ekskurzija
Zgodba gorečega kraškega gozda

Vodje ekskurzije: CIPRA Slovenija, Zavod za gozdove Slovenije, Prostovoljno gasilsko društvo Komen, Turistično informacijski center Miren Kras

Kratek opis: Kraško regijo je leta 2022 prizadel največji požar v naravi v zgodovini Slovenije. Ekskurzijo bomo  začeli v bližini italijanske meje v Opatjem Selu, od koder se bomo odpravili na pohod proti Cerju. Zavod za gozdove Slovenije bo med več postanki predstavil obseg požara, njegov vpliv na biotsko raznovrstnost, načrt obnove, njegovo izvedbo in pogozdovanje kraške regije v obdobju zadnjih 150 let. Med in po požarih so pomembno vlogo odigrali prostovoljci in prostovoljke. Lokalno gasilsko društvo bo predstavilo delo lokalnih gasilskih enot in z nami delilo izkušnje iz terena. Obiskali bomo Pomnik miru in razgledni stolp na vrhu Cerje. Ta veličastni dosežek arhitekture je umeščen v osrčje naravnega amfiteatra in ponuja čudovit pogled na vse štiri strani neba: na Jadransko morje, na Furlansko nižino, Julijske Alpe in Vipavsko dolino. Ekskurzijo bomo zaključili z vinsko pokušino na ekološki kmetiji Tavčar v Novi Gorici. 

Praktične informacije

Jezik: angleščina

Udeležba: največ 30 oseb

Oprema: pohodni čevlji, oprema za dež

Prispevek: 10 EUR

Teme: Podnebje, biotska raznovrstnost

14:00 – 15:30

Vzporedne sekcije
1. sekcija: Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050: kaj pa človeški dejavnik?

Vodje sekcije in povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje: Katharina Zwettler, predsedujoča Posvetovalnemu odboru za alpsko podnebje (ACB), Zvezno ministrstvo za podnebne ukrepe (Avstrija)

Kratek opis: Kje mi, Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, vidimo ovire pri izvajanju aktivnosti v smeri podnebno nevtralnih in podnebno odpornih Alp 2050? Posvetovalni odbor ponuja formate za izboljšanje načinov in metod komuniciranja za podporo multiplikatorjem in multiplikatorkam, ki si na ravni celotnih Alp prizadevajo razviti prikrojene pristope za podnebne ukrepe. Naš poudarek je na človeškem dejavniku in pozitivnih zgodbah, povezanih z lokalnimi konteksti in specifičnimi potrebami. Z udeleženci in udeleženkami bi radi delili naša prva spoznanja in pridobili vpogled v VAŠE izkušnje, projekte in procese, ki so povezani s podnebnimi aktivnostmi in trajnostnim razvojem. 

Opomba: Ta sekcija je povezana s spremljevalnim dogodkom »Vključevanje deležnikov in deležnic v podnebno ukrepanje«, ki bo potekal v četrtek, 26. septembra.

Teme: Podnebje, kakovost življenja 

Jezik: angleščina

2. sekcija: Prostorske prednostne naloge v Alpah: od znanosti do ukrepanja. Ko se podnebje spremeni, mora politika temu slediti

Vodje sekcije ter povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje: Serena Arduino moderatorka (TBC), Oriana Coronado in Guido Plassmann (ALPARC), Claudio Celada in Francesca Roseo (LIPU), Tomaž Mihelič (DOPPS), Federico Beffa in Paolo Siccardi (Cariplo Foundation)

Kratek opis: Odkrijte kako preiti z znanosti na izvajanje ukrepov v Alpah s pomočjo orodij in pristopov, ki jih je moč uporabiti takoj. Kartografija ALPARC-a bo prikazala glavne ovire, konflikte pri rabi tal in prostorske prednostne naloge za zaščito in obnovo. Zemljevid o podnebnih zatočiščih za ptice BirdLife bo ponudil identifikacijo območij, kjer obstajajo ali bodo v prihodnosti obstajali konflikti pri rabi na smučarskih območjih. Nadalje bomo spoznali prizadevanja fundacije Cariplo pri razvoju in izvajanju regionalnih podnebnih strategij, ki vključujejo več deležnikov in deležnic ter tako pospešujejo spremembe politik. Po tej sekciji se ne bo nihče mogel skrivati za tem, da ne ve, kje bi bil poudarek pri zaščiti in razvoju ter kako to vključiti v politike!

Teme: Podnebje, biotska raznovrstnost 

Jezik: tolmačenje v slovenščino, italijanščino, francoščino in nemščino

3. sekcija: Mi proti njim – ali z njimi? Kakšna je povezava med raznovrstnostjo in polarizacijo

Vodje sekcije ter povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje: Eva-Maria Cattoen (Lechtalps) in Wolfgang Pfefferkorn (CIPRA International)

Kratek opis: Medtem ko postaja razprava vedno bolj razgreta in se širijo radikalna stališča, še nikoli poprej ni bilo tako jasno, da lahko trenutne družbene in globalne izzive, kot je podnebna kriza, rešimo samo z intenzivnim in plodnim sodelovanjem. V tej sekciji želimo bolj podrobno obravnavati različna področja, kjer nastajajo trenja in tudi priložnosti. Možne teme so podnebni aktivizem, priseljevanje, kontrast med mesti in podeželjem na primeru volka, pomanjkanje vode.

Teme: Podnebje, biotska raznovrstnost, kakovost življenja

Jezik: angleščina

15:30 – 16:00

Odmor

16:00 – 17:30

Vzporedne sekcije
4. sekcija: Spopadanje z številnimi podnebnimi tveganji: izziv upravljanja

Vodje sekcije ter povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje: Wolfgang Pfefferkorn (CIPRA International), strokovnjaki in strokovnjakinje projektov upravljanja z alpskimi tveganji, Jože Papež, PLANALP (tbc) in projekta Interreg Območje Alp Adaptnow and X-Risk-cc (tbc)

 

Kratek opis: Raznovrstna podnebna tveganja, kot so vročina, suša in poplave, predstavljajo bistveni izziv tako za lokalne kot regionalne uprave v Alpah. Kako lahko ta tveganja preprečimo in izboljšamo interakcijo med različnimi akterji in akterkami, npr. upravljanje tveganja na območju Alp na lokalni in regionalni ravni?

 

Tema: Podnebje 

 

Jezik: tolmačenje v slovenščino, italijanščino, francoščino in nemščino

5. sekcija: Biotska raznovrstnost tal v teoriji in praksi

Vodje sekcije ter povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje: Marion Ebster-Kreuzer (CIPRA International)

Kratek opisTla so dragocen vir – in pogosto prezrta. Preudarna raba tal zahteva dobro poznavanje tal in odnos do tega vira, kajti zaščitili bomo le to, kar poznamo in do česar smo vzpostavili odnos. Zato bo ta sekcija najprej ponudila uvod v primere preudarne rabe tal in inteligentnih ukrepov za obnovo pozidanih tal v Alpah. Sledil bo kratek del na prostem, kjer bomo udeležence in udeleženke povabili, da dobesedno navežejo stik s tlemi ter delijo svoje ideje, vtise in znanja o tem.

Tema: Biotska raznovrstnost 

Jezik: angleščina

6. sekcija: Tvoji odpadki so moj vir

Vodje sekcije ter povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje: Interreg Območje Alp, Blaž Likozar (tbc) (projekt Alps4greenC), Špela Ledinek Lozej (tbc) (AlpTextyles), Eva Lienbacher in Christine Vallaster (CEFoodCycle).

Kratek opisKrožno gospodarstvo je sistem, kjer material nikoli ne postane odpad in se narava obnavlja. Proizvodi in materiali ostajajo v obtoku s pomočjo procesov kot so vzdrževanje, ponovna uporaba, prenova, ponovna proizvodnja, recikliranje in kompostiranje. Ta pristop je ključen za alpsko regijo, še posebej če želimo izboljšati kakovost življenja prebivalstva in doseči cilj, da bo EU do 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu. Pridobili boste vpogled v načine, kako se s tem izzivom soočajo projekti znotraj Programa Območje Alp, še posebej na področju tekstila (AlpTextyles), zelenega ogljika (Alps4greenC), hrane in pijače (CEFoodCycle) ter industrijske preobrazbe s pristopi od zibelke do zibelke (Cradle-ALP).

Tema: Kakovost življenja 

Jezik: angleščina

19:00

Večerni program

Večerja s kulturnim programom.
Gostitelja večerje sta Mestna občina Nova Gorica in GO! 2025.

Sreda, 25. september

09:00 – 17:00

Ekskurzija
Posočje – Nauki preteklosti za življenje danes

Organizira: Posoški razvojni center

Kratek opis: Celodnevna ekskurzija nas bo peljala v majhno mesto Kobarid (Zgornje Posočje). V mestu in okolici se bomo posvetili bistvenim elementom dediščine ter spoznali, kako ta dediščina živi danes, s katerimi izzivi se sooča in kako vpliva na kakovost življenja njenega prebivalstva. Obiskali bomo Kobariški muzej prve svetovne vojne, razpravljali o javnem dobrem v Sirarskem muzeju ter se sprehodili po Kobariški zgodovinski poti, ki povezuje pomembne točke iz zgodovine in naravne znamenitosti (2 do 3 ure). Med potjo bo beseda tekla tudi o soški postrvi, endemični vrsti jadranskega povodja.

Praktične informacije

Jezik: angleščina

Udeležba: največ 30 oseb

Kosilo vključeno

Oprema: pohodni čevlji, oprema za dež

Prispevek: 20 EUR 


Tema: Kakovost življenja

09:00 – 10:30

Vzporedne sekcije
7. sekcija: Alpe brez snega

Vodje sekcije ter povabljeni strokovnjaki in trokovnjakinje: Katharina Gasteiger (Povezanost v Alpah), Ann-Kristin Winkler (WWF), Georg Kaser (glaciolog)

Kratek opis: Sekcija raziskuje vedno manjšo pokritost Alp s snegom zaradi podnebnih sprememb in njihov vpliv na lokalno raven. Priznani glaciolog Georg Kaser bo uvodoma predstavil fenomen taljenja ledenikov in njihov vpliv. Nadalje bodo udeleženci in udeleženke sekcije obravnavali izzive lokalnih skupnosti. Ali bi bilo dobro razviti infrastrukturo za umetno zasneževanje? Ali je prava pot razvoj višje ležečih območij? Ali nam bo uspel prehod, ki se odmika od odvisnosti od snega? 

V okviru igre vlog bomo raziskali različne poglede na to kompleksno temo polno izzivov, osvetlili bomo družbeno-gospodarske ter ekološke posledice. 

Namen naše sekcije ni predstaviti že vnaprej pripravljenih rešitev – namreč, če rešitve obstajajo, imajo te zelo individualne značilnosti – temveč spodbuditi odprto razpravo. Prav tako bomo v sekcijo vključili rezultate evropskega projekta BeyondSnow in obravnavali odprte prostore v Alpah ter varstvo ledenikov pri WWF.

Ta sekcija je del serije BeyondSnow na turneji.

Teme: Podnebje, biotska raznovrstnost, kakovost življenja

Jezik: angleščina

8. sekcija: Sodobni izzivi pašništva – poudarek na skupnem prilagajanju človeka in divje živečih vrst

Vodje sekcije ter povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje: Lauren Mosdale (vodja projektov, CIPRA France) ter povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje

Kratek opis: Poudarek te sekcije bo na sodobnih izzivih pašništva ter še posebej na ohranjanju pašne dejavnosti na gorskih območjih, ki tudi zgodovinsko predstavljajo vroče točke biotske raznovrstnosti ter so vedno bolj zatočišče za različne živalske in rastlinske vrste, ko se te soočajo s podnebnimi spremembami. Ta sekcija bo podrobneje obravnavala konflikte, ki nastanejo pri sobivanju človeka in divje živečih vrst na območju Alp, ter razpravljala o izgledih za snovalce in snovalke politik ter deležnike in deležnice v pašni dejavnosti. 

Teme: Podnebje, biotska raznovrstnost, kakovost življenja 

Jezik: angleščina

9. sekcija: Kako uskladiti kakovostno turistično doživetje s kakovostjo življenja?

Vodje sekcije ter povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje: Matej Ogrin (CIPRA Slovenija), Aleš Zdešar (Triglavski narodni park), Alexandra Dörfler (avstrijsko Zvezno ministrstvo za podnebne ukrepe), udeleženci in udeleženke projekta YOALIN ter člani in članice mladinskega sveta CIPRE.

Kratek opisKakovost življenja izhaja iz kakovosti bivanja. Zaradi tega je zelo pomembno zagotoviti kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu. To se kaže pri zadovoljstvu z lokalnim okoljem in pozitivno identifikacijo s prostorom. Turistična ponudba, ki izhaja iz zaveze ohranjanja kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, je temelj družbene komponente trajnostnega turizma. Pri tej delavnici bomo razpravljali, kako različne ciljne skupine zaznavajo kakovost življenja (npr. lokalno prebivalstvo, turisti, deležniki v turizmu, mladi), hkrati pa se bomo dotaknili intenzivnosti turistične dejavnosti, varstva narave in dosežkov podnebnih ciljev vezanih na ohranjanje kakovosti življenja v Alpah. 

Tema: Kakovost življenja 

Jezik: tolmačenje v slovenščino, italijanščino, francoščino in nemščino

10:30 – 11:00

Odmor

11:00 – 12:00

Zaključni plenarni del

Skupen pregled spoznanj in pobud iz preteklih dveh dni ter pogledi za razvoj v prihodnosti.

13:00 – 14:00

Zaprt dogodek
Povezanost v Alpah: generalna skupščina

Organizira: Katharina Gasteiger (AidA)

Kratek opis: Letna generalna skupščina mreže občin »Povezanost v Alpah«, odprta za vse člane.

14:30 – 16:30

Zaprt dogodek
Alpsko mesto leta: generalna skupščina

Organizira: Magdalena Holzer (ATY)

Kratek opis: Generalna skupščina društva Alpsko mesto leta, odprta za vse člane.

15:00 – 18:45

Interaktivni spremljevalni dogodek
Alpska kultura: Ogledalo izzivov in priložnosti

Center for the conservation and enhancement of the popular traditions of Borgo San Rocco – ODV Via Veniero 1 – 34170 GORIZIA

Organizira: Italijanska delegacija pri Alpski konvenciji/italijansko Ministrstvo za okolje in energetsko varnost (MASE), občina Gorica in društvo »The Visionaries«

Sogovorniki in sogovornice: pozdrav Councillor Patrizia Artico; otvoritveni nagovor Guido Pettarin (društvo Filologica Friulana); Annibale Salsa (UniGe), PierPaolo Viazzo (UniTo); Federica Corrado (PoliTO) in drugi ter druge

Moderator/fasilitator: Paolo Angelini (MASE)

Tolmačenje in upravljanje interaktivnosti EURAC Research (Bolzano/Bozen)

Kratek opis: Spodbujanje razprave o alpski kulturi v nenehnem iskanju ravnovesja med varstvom in inovacijami, med ohranjanjem zgodovinskih korenin in potrebo po prilagajanju spremembam sodobnega sveta. Soočenje med pripovedmi in občutki tistih, ki v gorah živijo kljub nevšečnostim in včasih v izolaciji. V iskanju skupnega, uravnoteženega pristopa, ki upošteva edinstvene značilnosti tega ozemlja, majhno porabo zemljišč in naraščajočo prisotnost tehnologija, ki podpira manj obremenjujoče delo. Kakšne zaveze spodbujajo ustrezen in trajnosten družbeno-gospodarski razvoj v gorah?

Lokacija: Center za ohranitev in vrednotenje ljudskih tradicij Borgo San Rocco – ODV Via Veniero 1, 34170 Gorizia

Praktične informacije

Jezik: tolmačenje v angleščino, italijanščino, slovenščino, francoščino in nemščino

Udeležba: največ 100 oseb

Sledi tematska večerja

19:15 – 21:30

Večerni dogodek

Center for the conservation and enhancement of the popular traditions of Borgo San Rocco – ODV Via Veniero 1 – 34170 GORIZIA

Organizira: Italijanska delegacija pri Alpski konvenciji/italijansko Ministrstvo za okolje in energetsko varnost (MASE), občina Gorica, društvo »The Visionaries«, državni inštitut za kulturo prehrane in vina S. Petrini Tržič

Kratek opis: Tematska delovna večerja za udeležence in udeleženke AlpskegaTedna s kulturnimi vložki organizatorjev in organizatork dogodka.


Lokacija: Center za ohranitev in vrednotenje ljudskih tradicij Borgo San Rocco – ODV Via Veniero 1, 34170 Gorizia

Praktične informacije: Udeležba: največ 100 oseb

Četrtek, 26. september

08:30 – 13:00

Zaprt dogodek
CIPRA International: Skupščina delegatov

Organizira: Anna Mehrmann (CIPRA International)

Kratek opis: Skupščina delegatov CIPRE International

09:00 – 16:00

Spremljevalni dogodek
Vključevanje deležnikov in deležnic v podnebne ukrepe

Organizira: Posvetovalni odbor za alpsko podnebje

Podnebni ukrepi v veliki meri pomenijo vključevanje in spodbujanje ljudi pri odločanju, ravnanju, sprejemanju in izvajanju sprememb v lastnem načinu življenja in dela. Izvajanje Akcijskega načrta za podnebje 2.0 mora prav tako doseči deležnike in deležnice »izven kroga ali mehurčka« ter jih vključiti. To zahteva spretnosti motiviranja in spremljanja ljudi v različnih situacijah, npr. z uporabo pozitivnih zgodb. V okviru izobraževanja bomo podali prve vpoglede glede boljšega vključevanja ljudi znotraj ukrepov za podnebje, ki jih bo ponudil Posvetovalni odbor za alpsko podnebje pri Alpski konvenciji.

Obravnavali bomo naslednje teme:

Razumevanje stopenj sprememb in modelov socialne razpršenosti: analiziranje položaja deležnikov in deležnic ter njihove potrebe na različnih stopnjah sprememb.

Izostritev vaše »vloge« pri spremljanju procesa sprememb: prilagajanje lastnega pristopa na položaj deležnikov in deležnic ter različne stopnje sprememb.

Obravnavanje različnih odzivov: razumevanje in obvladovanje učinkov, ki jih imajo ukrepi za spremembe in vključevanje na deležnike in deležnice, vključno z upori 

Uporaba specifičnih orodij za podporo procesom sprememb: uporaba pozitivnih zgodb in druge metode za podporo vključevanju in spremembam 

Premostiti vrzel od vedenja do ukrepanja: oblikovanje aktivnosti in projektov ob hkratnem upoštevanju psihosocialnih faktorjev 

Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku.